MakeIt! Happen a l’Institut Alexandre Satorras de Mataró

//MakeIt! Happen a l’Institut Alexandre Satorras de Mataró
MakeIt! Happen a l’Institut Alexandre Satorras de Mataró 2018-07-10T16:50:36+00:00

Project Description

MakeIt! Happen a l’Institut Alexandre Satorras de Mataró

MakeIt! Happen és una experiència d’aprenentatge i transformació que consta d’un procés en el qual es treballa a partir de les necessitats de les persones per les quals treballem amb l’objectiu de construir diferents reptes a resoldre per tal d’aportar solucions que responguin a les necessitats expressades i al mateix temps, que siguin les mateixes persones les que implementin les solucions prototipades després de tot el procés.

A través de dues sessions i en un total de 4 hores el mes de Maig de 2018, vam poder posar en pràctica el nostre prototip metodològic i formatiu MakeIt! Happen a l’Institut Alexandre Satorras de Mataró. Aquesta experiència va comptar amb la participació de tot el claustre de l’institut format per 100 persones, entre elles docents d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, així com també l’equip directiu, i per part de MakeIt! Education vam comptar amb un equip de facilitadors i facilitadores excel·lent format per l’Humbert Clotet, la Sílvia Gasca, la Carme Rovira, en Tià Roig, en Pep Prat i en Xavier Pujol.

El procés consta de 4 parts. La primera consistia a escoltar les necessitats dels docents participants en relació a la seva experiència professional dins del centre, per a partir d’aquí, cocrear el repte sobre el qual es codissenyarien diverses solucions per equips amb interessos i afinitats compartides.

Després d’aquesta primera part, la segona fase consistia en que els equips concretessin el seu propi subrepte en funció de les diverses aportacions i visions de cada un dels membres dels equips respecte el repte inicial plantejat. D’aquesta manera els diversos equips s’apropiaven del gran repte per tal de poder-hi aportar i generar solucions més concretes, viables i sostenibles.

A continuació i com a tercera part del procés, cada equip va cocrear la seva solució en base als seus coneixements previs, al conjunt d’idees generades a través d’un treball i procés creatiu, a través d’una perspectiva de PMV (productes mínims viables) on es feia èmfasi a la definició clara i concisa dels indicadors que els permetin validar els aprenentatges que tindrien a través de la implementació de les solucions generades en relació al repte plantejat al centre.

Finalment i després d’aquest procés, cada equip va compartir amb la resta les solucions mitjançant una presentació pública i una valoració i feedback per part de la resta de companyes i companys.

Per part nostra aprofitem per dir que ha estat un procés molt enriquidor i gratificant que ens ha aportat molts aprenentatges en diversos nivells, tant amb la metodologia emprada, com sobretot amb el treball amb les persones, que en el fons són la clau i l’essència de tot procés de canvi i transformació en qualsevol organització, en aquest cas educativa. Per això aprofitem per donar les gràcies a l’Institut Satorras de Mataró per confiar en nosaltres per acompanyar-los en aquest procés, i esperem que les solucions generades les implementin al llarg del curs vinent provocant canvis i aportant solucions als reptes plantejats per tal de transformar el centre. Moltes gràcies i que res us aturi!

Detalls del Projecte

Maig del 2018

4 hores

Institut Alexandre Satorras

Mataró, Barcelona

També et pot interessar

Project Details

Categories: