Codisseny i cocreació de projectes a l’escola Vedruna Berga

//Codisseny i cocreació de projectes a l’escola Vedruna Berga
Codisseny i cocreació de projectes a l’escola Vedruna Berga 2019-03-19T09:44:57+00:00

Project Description

Codisseny i cocreació de projectes a l’escola Vedruna Berga

Després d’una primera fase on vam cocrear el model propi de l’Aprenentatge Basat en Projectes de l’etapa de Secundària de l’Escola Vedruna Berga, en aquesta segona fase hem codissenyat i cocreat 4 projectes que s’aplicaran al llarg d’aquest curs.

Seguint el model que tots junts vam elaborar de manera democràtica, consensuada i a través de processos participatius entre tot el claustre, hem codissenyat i cocreat els 4 projectes seguint la metodologia pròpia de MakeIt! Education. Aquesta metodologia, basada en els principis de Learning by making, Learning Experience, Peer to Peer, Codesing and Cocreation, permet treballar i aprendre a través de la participació directa i de manera vivencial de totes les persones implicades en el procés, i a més de forma lúdica i cooperativa. Per això, en processos com aquests on el més important són les persones que volen crear conjuntament nous projectes en  funció dels seus somnis, desitjos, passions i necessitats reals en contextos concrets, s’hi escau perfectament.

IMG_6201

Tal com es pot veure en el vídeo que a continuació us presentem, els 4 projectes que van sorgir d’aquest procés són:

    1. Creació d’una app per conèixer el Berguedà.
    2. Dissenyar, produir i comercialitzar peces de roba per finançar-se activitats de l’escola.
    3. Creació d’un programa de TV per a joves.
    4. Conèixer i sembrar les bases per fer realitat els propis somnis.

Cada projecte té la seva pròpia naturalesa i ha sorgit de manera inesperada i sense background de cap docent, doncs han nascut fruit d’un procés de creació col·lectiva a partir de les idees, desitjos i passions de cada un d’ells. Per nosaltres és una experiència molt gratificant el fet de veure tot el que pot aparèixer quan treballes a partir de processos creatius i des de la incertesa de no saber què passarà.

Per la nostra part, agrair-vos l’esforç de tot el claustre vers aquest projecte tan intens que hem viscut. Han estat uns dies on hem treballat, hem pensat, hem decidit i ens hem esforçat molt, i tot de forma totalment oberta i transparent, posant-nos d’acord tot el claustre i arribant a una solució comuna i de tots. Des del primer moment la nostra intenció ha estat involucrar a tot el claustre, doncs pensem que si tots hi participem i creiem en el projecte, aconseguirem un model propi arrelat i amb fonaments, i la veritat és que s’ha pogut aconseguir.

IMG_6223

Cal destacar que un canvi metodològic d’aquesta importància i magnitud comporta canvis a nivell organitzacional de centre i a nivell personal. S’ha innovat i s’ha creat però sempre tenint en compte la realitat a la qual ens trobàvem, vetllant pel bon funcionament del centre i perquè tot el claustre es sentís còmode amb les decisions que es prenien i amb la manera de treballar. Per tant, l’aprenentatge produït ha estat a molts nivells i no només en l’àmbit professional, sinó també en el personal.

Finalment agrair molt a la direcció del centre per haver confiat amb MakeIt! Education i en especial a la Mireia Canudas, peça fonamental perquè tot això s’hagi pogut dur a terme. Una forta abraçada!

Detalls del Projecte

Setembre del 2016

30 hores

Escola Vedruna Berga

Berga, Barcelona

Pep Prat Orozco

Pep Prat Orozco

Xavier Pujol Auden

Project Details

Categories: