Flipped Classroom, un fil per estirar

//Flipped Classroom, un fil per estirar

Flipped Classroom, un fil per estirar

Des de fa uns anys, el nom de Flipped Classroom o classe capgirada es llegeix i s’escolta per les comunitats educatives que es mouen per les últimes tendències en innovació educativa. Segurament molts no saben què és ni les possibilitats que planteja. D’altres saben que és una “nova” metodologia perquè els alumnes aprenguin de manera “diferent”, “innovadora” i utilitzant les noves tecnologies. I d’altres ja fa temps que la posen en pràctica a les seves aules. Però què és el Flipped Classroom?  Quines aportacions ens ofereix? Què ens convida a reflexionar?

Això no és Flipped Classroom

Per nosaltres el Flipped Classroom no és NOMÉS capgirar el procés d’ensenyament – aprenentatge tradicional a través de l’ús del vídeo enlloc del discurs presencial del docent. Per nosaltres el Flipped Classroom NO SIGNIFICA que les activitats a l’aula venen preestablertes pels llibres o per les fitxes amb l’objectiu “d’aprendre” i “consolidar” la teoria del vídeo que els alumnes han vist a casa. Per nosaltres el Flipped Classroom NO ÉS homogeneïtzar els continguts escollits pel docent i distribuir-los a través de la xarxa mitjançant el vídeo. Per nosaltres NO CONSISTEIX en posar el vídeo com a deures i que tots els alumnes l’hagin de mirar sense pensar en aquells que no tenen accés a Internet. El Flipped Classroom NO ÉS el nou paradigma metodològic ni la solució als problemes i reptes que requereix l’educació avui.

flipped1

El Flipped Classroom, un punt de partida per promoure un canvi pedagògic global

Per nosaltres el Flipped Classroom és un punt de partida per reflexionar sobre certes mecàniques i dinàmiques suposadament pedagògiques de la relació “ensenyament-aprenentatge”, i per aquest motiu pensem que existeixen dos nivells sota el paraigua del Flipped Classroom.

Primer nivell

Per una banda hi ha la metodologia pròpiament que es podria entendre dins d’una sessió de classe, en el transcurs d’una unitat didàctica o bé dins d’una programació al llarg del curs. En aquest cas, els continguts venen prestablerts per diferents agents educatius que prenen decisions respecte el què han d’aprendre i saber els alumnes. Aquests poden ser els docents, la línia pedagògica del centre en qüestió, el currículum, entre d’altres criteris. Per tant, la metodologia s’aplica per tal d’aprendre certs continguts a través d’una seqüència del procés d’ensenyament – aprenentatge formada per una part teòrica i una part pràctica i que una serveix per consolidar l’altra. En aquest cas, es capgira el procés tradicional i la part teòrica es fa casa a través de l’ús de diferents materials multimèdia o no, ja que no necessàriament han de ser només vídeos, i la pràctica a l’aula. Pel que fa la part pràctica, aquesta s’organitza a través de diferents activitats i dinàmiques mitjançant un treball cooperatiu, col.laboratiu i utilitzant la tecnologia. En aquesta part de la seqüència d’aprenentatge que es dóna a l’aula, el rol del docent i el de l’alumne és molt diferent d’un enfocament tradicional, ja que ambdós són agents actius i constructors de coneixement i a més, el docent esdevé un guia en el procés d’ensenyament – apenentatge. De la mateixa manera, l’alumne esdevé un agent actiu, ja que aprèn fent juntament amb altres companys.ç

flipped 2

Segon nivell

 continguts preestablerts com en l’anterior nivell, sinó que es dibuixen a partir de projectes on tots els agents hi poden aportar, principalment i sobretot els alumnes. En aquest sentit, podem parlar d’un aprenentatge autèntic, autònom i que es recolza en la veu dels alumnes principalment, tot i que és una comunitat intel·ligent i que aprèn.

En aquest sentit doncs, el centre de la seqüència d’aprentatge hi han els alumnes que esdevenen agents actius, amb poder de decisió a l’hora del que volen aprendre i com ho volen fer. Tenen llibertat per escollir, teixeixen xarxes d’aprenentatge amb els seus companys a partir de compartir interessos i inquietuds comuns, co-construeixen coneixement a partir de la interacció amb tots els agents de la comunitat educativa tant a dins com a fora de l’aula. Per aquest motiu és imprescindible la presència de la tecnologia, ja que aquesta esdevé invisible perquè la seva apropiació per part de tota la comunitat és molt natural. Les dinàmiques i les activitats d’aprenentatge van estrictament relacionades amb els propòsits que han decidit conjuntament els alumnes, els docents i els diferents agents educatius involucrats en els recorreguts d’aprenentatge a través de metodologies actives i participatives. Algunes d’aquestes metodologies són l’Aprenentatge Basat en Projectes, l’Aprenentatge Basat en Reptes, entre d’altres. Per tant, el fet de capgirar la seqüència d’aprenentatge com enfocament i cultura de tot el centre, suposa reconèixer i acceptar que precisament l’aprenentatge i tota la comunitat educativa estan al servei els uns amb els altres amb l’objectiu d’aprendre.

En aquest nivell el docent no és un expert, sinó que utilitza la seva expertesa al servei de la comunitat i dels seus alumnes. Acompanya, guia, suggereix, provoca, proposa, sedueix i co-dissenya experiències d’aprenentatge i és una persona que aprèn amb i per la resta. L’alumne és un agent actiu, que co-construeix coneixement a través de la interacció amb la resta i amb la xarxa que construeix amb els seus companys i agents de la comunitat. La seva veu és escoltada i els seus interessos són el que guien els aprenentatges.

flipped3

I ara què?

Per nosaltres el Flipped Classroom és molt més que una metodologia, i les possibilitats, aportacions i reflexions que comporta el fet de capgirar o invertir el procés d’aprenentatge tradicional ens ensenya que hi ha molt més al darrere si sabem estirar el fil i veure-hi més enllà.

2019-01-28T19:21:12+00:00 11 de maig de 2016|1 Comment